Šta radimo   Kontakt

Naša  misija  je  profesioalno ,  visoko  kvalitetno  i  stručno  izvesti  sve  radove  u  eksploataciji  šuma.
Preradu   ogrevnog  drveta  držati  za  zadovoljenje  potreba  domaćeg  i  ino  tržišta  sa  mogućim  sirovinskim  potencijalom.


 
 
Copyright©Vrbanja Šume