Organizacija   Kontakt

Samo dobro organizovani kolektivi znaju za uspjeh, a mi nastojimo da budemo ti.
Trenutno je zaposleno 65 radnika

Organizovali smo se kao:
  • administrativno menadžerski dio,
  • jedinica za sječu i izradu, izvoz i iznos drvnih sortimana
  • jedinica za gradnju
  • jedinica za transport i održavanje
  • linija prerade drveta


  •  
     
    Copyright©Vrbanja Šume